Skatten på ISK sänks nästa år

Ja, det var så här media valde att basunera ut nyheten:

Skatten på ISK sänks nästa år – så mycket tjänar du

Min första tanke var att den rödgröna röran a.k.a. regeringen hade lyckats enas om något positivt för oss sparare/investerare. Ska de verkligen ”göra en pudel” och dra tillbaka 2018 års omtalade höjning av påslaget (0,75% till 1,0%) som adderas till statslåneräntan för beräkning av schablonintäkt? Nej, detta har verkligen ingenting med regeringen att göra utan snarare det allmänna ränteläget. Låt oss börja från början och reda ut schablonskatten som ligger till grund för beskattning av investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF).

Skatten på ISK sänks nästa år - så mycket tjänar du...
Logga Riksgälden, klicka för att komma till startsidan

Skatten på ISK och KF för innevarande år bestäms av nivån på statslåneräntan (slr) den 30 november föregående år. Riksgälden bestämmer statslåneräntan varje torsdag och räntan gäller från fredag till och med torsdag veckan därpå. Den 30 november 2018 låg denna ränta på 0,51% vilket i sin tur kom att ligga till grund för beskattning av innehavet på ISK och KF för 2019.

Vi kan börja med att gå igenom faktorn som används för att kunna räkna ut schablonintäkten. Vi tar statslåneräntan per den sista november 2018 och lägger på 1,0% vilket ger oss 1,51% att multiplicera kapitalunderlaget med . Påslaget på 1,0% är regeringens beslut för att undvika att schablonskatten blir för låg eller till och med negativ. Dessutom har staten lagt in en lägstanivå i form av ett tröskelvärde på 1,25%. Det betyder att oavsett om slr går under 0,25% så kommer beräkningsfaktorn för kapitalunderlaget aldrig bli lägre än dessa 1,25%. Med andra ord väljer dom att använda både hängslen och livrem för att inte gå miste om skatteintäkter på sparkapital.

2019 har vi alltså statslåneräntan på 0,51% + 1,0% påslag = 1,51% vilket används för att räkna ut schablonintäkten på ditt sparkapital. På schablonintäkten betalar du sedan 30% skatt (30% av 1,51% = 0,453%). Vi tar ett räkneexempel för att tydliggöra hur beräkningen av kapitalunderlag, schablonintäkt samt skatt går till:

  • K1´s kontovärde: 10 000
  • K2´s kontovärde: 20 000
  • K3´s kontovärde: 40 000
  • K4´s kontovärde: 50 000
  • Insättningar gjorda under året: 25 000
  • Kapitalunderlaget beräknas till: 10 000 + 20 000 + 40 000 + 50 000 + 25 000 / 4 = 36 250
  • Schablonintäkten beräknas till: 36 250 * 0,0151 (1,51%) = 547,40
  • Schablonskatten beräknas till: 547,40 * 0,3 (30%) = 164,20.

Låt oss nu gå tillbaka till hur det ser ut idag med en statslåneränta som ligger betydligt under 0,51%. Nedan ser du Riksgäldens fastställda slr på -0,09% som gäller under perioden 22-28/11.

Skatten på ISK sänks nästa år - så mycket tjänar du...
Aktuell statslåneränta för beräkning av skatt på ISK och KF

Denna ränta gäller alltså till och med 2019-11-28 och skulle den stå oförändrad för efterföljande vecka så hade vi kunnat hamna på en ny procentsats för beräkning av schablonintäkten (-0,09 + 1% = 0,91%). Så blir det dock inte eftersom regeringen, som jag nämnde tidigare, har satt en lägsta tröskelnivå på 1,25%.

Om vi nu avslutar detta resonemang på samma sätt som vi startade:

Skatten på ISK sänks nästa år – så mycket tjänar du

Media räknar helt enkelt med att räntan kommer att hålla sig lägre än 0,25% när Riksgälden fastställer ny slr på torsdag (28/11). Det är denna ränta som kommer att ligga till grund för beräkningen av schablonskatten för ISK och KF för 2020. Schablonskatten kan alltså som lägst bli 1,25% * 0,3 = 0,375%, att jämföra med dagens 0,453%.

Att spara på ISK och KF kommer vara förmånligt så länge din faktiska värdeutveckling under 2020 är över 1,25%.

Hoppas ni hängde med för det var knappt att jag gjorde det. Hur reagerade ni på nyheten?

Var först med att kommentera

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.