Checklista innan du investerar

 • Företaget ska göra vinst.
 • Kontrollera ägarstrukturen. Det får gärna vara stora/institutionella ägare.
 • Äger VD/styrelsemedlemmar själva aktier i sitt företag?
 • Är företaget en utdelningshöjare?
 • Läs VD-ordet i rapporten för att identifiera information som kan vara kursdrivande på sikt.
 • Gå igenom årsrapport. Jämför med tidigare år och kontrollera vinsttillväxt, kassaflöde m.m.
 • Återköper bolaget sina egna aktier? Positivt för aktieägarna om återköpta aktier makuleras då ägarandelen ökar. Återköp kan även gå till diverse incitamentsprogram i företaget.
 • Försök att bedöma om såld produkt/tjänst är attraktiv på marknaden. Har den bra utvecklingspotential så att bolaget även kan generera vinster i framtiden?
 • Är tillväxten organisk eller är det tillväxt genom förvärv? Jag anser att organisk tillväxt är en bra värdemätare då företaget har växt av egen kraft. Förvärvad tillväxt är ett bra komplement om bolaget exempelvis vill expandera sin verksamhet.
 • Är vinst/omsättning ökande år efter år?
 • Analysera fritt kassaflöde. Det är kassaflöde i form av utdelning, återköp av aktier, amorteringar, likvider eller investeringar i verksamheten. Fritt kassaflöde = Kassaflöde från den löpande verksamheten – Kassaflöde från investeringsverksamheten.