Allmän information om pension

Källa: Pensionsmyndigheten

Din pension kan komma från flera olika håll. Den allmänna pensionen ansvarar Pensionsmyndigheten för och de flesta får även en tjänstepension från arbetsgivaren. Utöver det kan du också ha ett eget sparande till pension. Den allmänna pensionen betalas ut så länge du lever. Tänk på att utbetalningen av tjänstepensionen och det egna sparandet kan ske under en begränsad period. Pyramiden symboliserar de olika delarna i pensionssystemet som består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande till pension. Hur stora de olika delarna är i din framtida pension, eller om alla delar finns med är individuellt. Eget sparande är till exempel ett frivilligt komplement till den övriga pensionen som du själv avgör om du behöver.

Inkomstpension – en del av den allmänna pensionen

Är du född 1938 eller senare och har arbetat i Sverige har du tjänat in inkomstpension, en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 16 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till denna del av pensionen.

  • Inkomstpension är en del av den allmänna pensionen. 16 procent av dina skattepliktiga ersättningar sätts automatiskt av till denna del av pensionen varje år.
  • Varje år som du arbetar och betalar skatt får du pensionsrätt, som är din intjänade pension. Pensionsrätterna är grunden för att beräkna pensionen.
  • Även när du får till exempel sjuk- och aktivitetsersättning och a-kasseersättning tjänar du också in till allmänna pensionen.
  • Inkomstpensionen beräknas med ett delningstal som huvudsakligen grundar sig på återstående livslängd.

Premiepension – en del av den allmänna pensionen

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalet AP7 Såfa.

  • Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Denna del av din pension kan du själv påverka.
  • När du tjänat in dina första pensionsrätter kan du välja fonder i premiepensionen.
  • Du behöver inte välja fonder själv. Gör du inget val placeras din fonder i statens fondportfölj AP7 Såfa som är ett förvalsalternativ.

Tjänstepension – en del av den totala pensionen

Ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just dig. Om din arbetsplats har kollektivavtal betalar arbetsgivaren in till din tjänstepension varje månad. Har du en annan tjänstepensionslösning kan det vara bra att ta reda på hur mycket som sätts in till din framtida pension.

Privat pension – en del av den totala pensionen

Om du är anställd och har tjänstepension från din arbetsgivare, men ändå vill spara privat till din framtida pension, finns det olika sätt att spara på. Två  exempel på långsiktigt pensionssparande är att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller  i en kapitalförsäkring. Det går också  att spara till framtiden genom att amortera på eventuella bolån. Från januari 2016 ändrades reglerna för avdragsrätten av privat pensionssparande. Det innebär att du som är anställd och har tjänstepension från din arbetsgivare inte längre kan göra avdrag i deklarationen för privata pensionsförsäkringar eller individuella pensionssparanden (IPS).